Yvonne - Vigselförrättare och skjutsa till bröllop - ett hedersuppdrag

Första gången jag fick uppdraget att skjutsa till bröllop var 2013. Det var ett spännande uppdrag på många sätt. Dels att på nära håll få följa brudparet under dagen, dels tidsplaneringen runt omkring.

Sedan dess har jag även skjutsat till studentbal.

Sedan början av 2016 är jag vigselförrättare.

Foto: Kjell Karlsson

VIGSEL!

I Eskilstunas stadshus, i trädgården, i hemmet, på bryggan eller på ängen. En vigsel kan genomföras var helst man önskar!

Ett hedersuppdrag utöver det vanliga. Jag blev utnämnd till vigselförrättare i februari 2016. Nu har det gått några år och det jag kan konstatera är att träning ger färdighet.
Det som är viktigt är att brudparet får en minnesvärd ceremoni! 

Jag tycker om att blanda allvaret med humor. Något som brukar bli bra. Men det är med utgångspunkt från vad brudparet vill och tycker!


Nedanstående text finns på Eskilstuna kommuns hemsida:


Foto: Yvonne Karlsson

"En borgerlig vigsel är gratis i Eskilstuna kommun. Den beställs hos kommunen som har ett antal vigselförrättare.

Vigselförrättarna är utsedda av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Att vara vigselförrättare är inget politiskt uppdrag.


Beställa vigsel

Innan beställning av vigsel görs hos kommunen behöver en hindersprövning göras. Beställningen görs på www.eskilstuna.se, under rubriken "Självservice" finns en rubrik för "Borgerlig vigsel". Du kommer till en blankett där du fyller i uppgifter som efterfrågas.


Hindersprövning och anmälan om efternamn

Blankett för hindersprövning har Skatteverket. Du når Skatteverket på telefon 0771-567 567.

Har du tillgång till internet och skrivare kan du ladda hem och skriva ut blanketter via www.skatteverket.se.


Blanketterna "Ansökan om hindersprövning" och "Anmälan om efternamn" ska fyllas i och skrivas under av de som ska gifta sig och skickas till Skatteverket.

När ansökan är godkänd skickar Skatteverket blanketterna "Intyg hindersprövning" och Intyg vigsel" till den adress som lämnats vid ansökan.

Intygen är giltiga i fyra månader från beslutsdatumet.


Hindersprövning för utländska par

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras. Skatteverket kan lämna mer information eller läs mer på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.


Dagar och tider för  vigsel

Måndag till fredag under kontorstid 8.00 - 16.00

Önskemål om en annan tid kan diskuteras.

Beställ vigseln minst 10 dagar före planerad dag för vigseln. Gärna ännu tidigare vid större helger och om det är något speciellt datum som önskas.


Lokal för vigsel

Det går bra att bli vigd i Stadshuset i Eskilstuna eller i Rådhuset i Torshälla.

Önskemål om en annan plats kan diskuteras.


Vittnen

För att vigseln ska bli giltig måste två vittnen vara med. De som är vittnen ska ha fyllt 18 år. Om ni inte har vittne vid vigsel i Stadshuset kan vi ordna det under kontorstid. Om vigseln sker på annan plats måste två egna vittnen vara med.

Foto: Tony Abaji

Foto: Yvonne Karlsson

På Länsstyrelsens hemsida kan du också hitta uppgifter om övriga vigselförrättare. Det finns en lista under rubriken "Människa & Samhälle" finns en meny på vänster sida, och där hittar du rubriken "Vigsel". 

En vigselförrättare utnämnd av länsstyrelsen har rätt att viga i hela landet. Dock inte utomlands.

MERCURYN - eller Murklan som vi brukar kalla den - tas i bruk när snö och is försvunnit från gatorna! Men det räcker inte. Kommunen måste ha gjort sitt också, dvs de måste ha sopat gatorna!

2013 var första gången jag skjutsade brudpar. Vid detta tillfälle var jag med under stora delar av dagen eftersom man önskade fotografering i olika miljöer.

Nu senast var det i augusti 2016 som jag hade hedersuppdraget att skjutsa en kollega och hans blivande fru till Marys Café. Där skulle både vigselakt och fest genomföras.

Studentskjuts har också genomförts. Ett trevligt uppdrag som har genomförts på det viset att vi varit tre tjejer i framsätet! En kommentar som hördes när vi kom fram till Sundbyholm var: "Tre tjejer i snygg bil - det var kaxigt!".Sidan är uppdaterad 13 maj 2019.

Yvonne Karlsson - kzon.se © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use: Please mail and ask first.